Nyilatkozat

A  mai napon tájékoztatást kaptam a következőkről:

 • Orbán Szilvia Nóra a mediáció és a tréning technikáit alkalmazza konzultációin, kommunikációs fejlesztéssel foglalkozik, nem pszichológus vagy pszichoterapeuta. Tisztában vagyok azzal, hogy nem pszichoterápiás ülésen veszek részt.
 • Felelős felnőttként döntéseimet én hozom meg és magam vállalok felelősséget értük illetve önismereti, életvezetési folyamataimért.
 • A konzultáción elhangzottakkal kapcsolatban titoktartásra számíthatok.
 • A konzultációkra egyeztetett időpontok 48 órával az alkalom előtt díjmentesen mondhatók le. A lefoglalt konzultációs időpont lemondása 48 órán belül térítésköteles.
 • A konzultációkon résztvevők hangfelvételeket csak a jelenlévők beleegyezésével, csak saját használatra készíthetnek.
 • Az online konzultációk nem rögzíthetők.
 • Tudomásul veszem, hogy a konzultációs folyamatot bármikor megszakíthatom.
 • Megértettem, hogy jogom van a közös munka bármely pontjának elutasítására.
 • Tudomásul veszem, hogy a nyújtott szolgáltatás nem tartalmaz semmilyen engedélyhez kötött orvosi eljárást, nem helyettesíti az orvosi, pszichológiai vagy pszichiátriai kezelést. Nem számíthatok diagnosztizálásra, mert ez Orbán Szilvia Nóra munkáján kívül esik.
 • Tudomásul veszem, hogy Orbán Szilvia Nóra tovább irányíthat olyan szakemberhez, akinél biztonságban tudhatja további ellátásomat, ha kompetenciáin kívül eső feladatot kap. Ide tartoznak azok az esetek is, amelyekben életveszély vagy veszélyeztetettség gyanúja áll fenn.
 • Vállalom, hogy a fejlesztés eredményessége érdekében a konzultáción együttműködöm.
 • Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez Orbán Szilvia Nóra eredményes tevékenységének elősegítésére a honlapján megtalálható (http://orbannora.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) és a szerződés mellett is olvasható adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.
 • Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam igényelt konzultáció díját meghaladó összegű kártérítési igényt nem érvényesítek, kivéve, ha velem szemben elkövetett szándékos károkozás valósulna meg. Tudom, és vállalom, hogy ebben az esetben a szándékosság tényét bizonyítanom kell
 • Tanúsítom, hogy Orbán Szilvia Nóra kellő mértékben, számomra érthető módon tájékoztatott a konzultáció lehetőségeiről, kereteiről. A fentiekkel kapcsolatosan szóban feltett kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam, azokat megértettem. A konzultáción való részvételem felvilágosítás utáni beleegyezésemmel, saját kérésemre, kényszertől mentesen történik, az árjegyzékben foglalt költséget vállalom.
 • Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom az ezt követő konzultációs ülésekre is érvényesek.

Budapest, 2020.

A konzultáción résztvevő neve:………………………………………………………………….

Aláírás:………………………………………………………………………..

Kapcsolat

Konzultációk helyszíne:

Párkapcsolat – Budapest

1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 64.
A Pannónia Stúdió épülete, 2. emelet, 7.

Megközelítés

© 2017 Orbán Nóra